Polatest

Vul hier onze vragenlijst in om na te gaan of uw klachten te wijten kunnen zijn aan heteroforie. Deze enquête neemt ongeveer 2 minuten tijd in beslag. Wij hebben drie verschillende vragenlijsten opgesteld, aangezien de klachten als gevolg van heteroforie kunnen variëren naargelang uw leeftijd. Let er dus goed op de juiste leeftijdscategorie te selecteren.